Belgium-Luxembourg

NL
Kiwanis
Kiwanis > 1e Districtsraad 2022 - 2023

1e Districtsraad 2022 - 2023

 

Verslag Districtsraad 2022 – 2023

N° 1 - 22/10/2022

Aanvang : 09.30 tot 16.30 - Plaats : Hôtel Martin’s Klooster à LEUVEN

1. AANWEZIG

Uitvoerend Bureau : Miguel STEVENS, Michel TEFNIN, Guido DE BIE, Georges LEMMERS, Fabienne LEGER
Luitenant-Gouverneurs : Michel VAN LOOVEREN, Henri NEYBERGH, Gabriel LEGRAND, Michel DEGUELDRE, Pascal MAREY, Daniel DEMUYNCK, Erik HENDRICKX, Moïse DUMONT, Vincent MESSIAEN, Guy VAN DE VELDE, Renaud BILLY, Mia DEMARSIN, Jos DEBUSSCHER, Christine VERHAGHEN, Bernard BAUDOT
Regionale Raadgevers : Philip VAN LANDUYT, Jan VAN VOOREN, Eric BERTRAND, Jean-Paul HARTMANN
Voorzitters Commissies : Bernard DARDINNE, Bernard ALTMANN (en vidéo conférence) , Bart VAN BAEVEGHEM, René CLAEYS
Administratief Comité: Herman EECKHOUT,Danny POLLEY
Comité van Gouverneurs : Robert VANDE RIEVIERE, Daniel VIGNERON, Vincent SALEMBIER, Chris DECORTE, Hubert CHANTRAINE, Marie-Paule BOLLEN, Marie- Jeanne VANDENBERGHE, Martin DUFLOU
Leden : Gérard ANNEET, Edith BRASSEUR, Claire DECOCK, Patrick PERPETE, Jacques WILLEMYNS

2. GEEXCUSEERD

Dominique SWERTS, Charles NOTTE, Jean-Pierre MOUCHET, Geert VYNCKE, Jean-Paul THOMAS, Filip DELANOTE, Joseph RUWET, Johan HENDERIX, Josy GLATIGNY, Christian DE MAESSCHALCK

3. WELKOM WOORD

Gouverneur Miguel STEVENS heette iedereen welkom en opende de Raad als nieuwe gouverneur 2022-2023 van het district België-Luxemburg.
Hij bedankte iedereen voor zijn aanwezigheid en lichtte de werkzaamheden van de dag toe.

Er was geen simultaanvertaling, maar Miguel beloofde te vertalen wanneer dat nodig was en stond erop de gesprekken te onderbreken als bepaalde dingen niet begrepen werden en verduidelijking behoefden. Hij vond dat dit goed werkte in Ieper en Spa zonder dat vertaling nodig was. De afwisseling van plaatsen volgens de taal bevorderde uitwisselingen.

De ochtend werd georganiseerd in drie werkgroepen die door Miguel waren opgezet, onder zijn leiding en die van Michel TEFNIN en Guido DE BIE.
Thema : Oprichting van nieuwe jeugdclubs.

4. DEBRIEFING VAN DE OCHTENDWERKGROEPEN

Oprichting van nieuwe jeugdclubs - Verslag van de 3 groepsrapporteurs.

1) Michel TEFNIN

Samenvatting van 5 punten die in een zeer leuk geanimeerd debat zijn besproken. Referentie: Jongerenclub; niet Young Professionals maar Club van de Luikse afdeling: Young Liege-Condroz. Jonge mensen die nog studeren. Leeftijdsgrens 28 jaar en dus verplicht om daarna een andere club te zoeken.
1. Leeftijdsbereik : 18 min (want ze kunnen niet eerder volgens KI) - 30 max (maar misschien een beetje beperkend; andere mogelijkheid: 36 jaar zoals Young Prof.).
2. Vóór de leeftijdsgrens : twee jaar overgangsperiode (buffer) om zich bij een andere club aan te sluiten of een nieuwe club op te richten.
3. Belemmeringen voor jongeren om zich bij de K aan te sluiten: de kosten of de tijd (beroepsleven, gezin, sport, enz.), maar dit blijven zeer suggestieve belemmeringen.
4. Wat kan worden gedaan om jongeren te interesseren?

1) Netwerken
2) Het benadrukken van hulp voor kinderen
3) Imago van de K (K-reputatie en clubdiensten niet altijd positief)
4) We hebben meer flexibiliteit, meer creativiteit in ons functioneren nodig: een soort "business program" om voor te stellen.
5) Geleidelijke integratie ten opzichte van de Satellietclub (= sub-club van een bestaande club = zeer kleine groep van minder dan 15 leden die eerst lid worden van een bestaande Club, ze zijn onmiddellijk volwaardige Kiwanians). Als ze met 15 zijn kunnen ze onafhankelijke Club worden.
6) E-Clubs = circuit via internet - maar jongeren moeten elkaar ook ontmoeten. 7) Themaclubs: sportclub, bedrijfsclub die sociale projecten doet.
8) Partnerschap tussen bedrijven en K-clubs - sociale activiteiten van een bedrijf. 9) Dynamiek: jongeren zijn graag in beweging.

5. Uitdaging: onze samenleving wordt momenteel geconfronteerd met veel ingewikkelde economische, sociale en geopolitieke situaties, vandaar de vraag of dit het juiste moment is om al onze energie in dit nieuwe project te steken.

2) Bernard BAUDOT

- Het is niet aan ons, maar aan de jongeren om ons te vertellen wat ze willen.
- Heeft het zin jeugdclubs op te richten of moeten bestaande clubs activiteiten organiseren die jongeren aantrekken?
- Waarom heeft het bij KIWANIS nooit gewerkt, maar bij ROTARACT en LEO's wel?
- Wat is de voornaamste motivatie om zich bij KIWANIS aan te sluiten: om kinderen te helpen, of om je netwerk uit te breiden, en vervolgens om sociaal werk te doen. Dus je moet interessante acties organiseren.
- De ideale leeftijd is 18 - 35, en ga dan naar bestaande clubs.
- Je hoeft niet per se negatief te zijn als de club een normale club wil worden.
- Je moet niet te veel regels stellen en ze zichzelf laten organiseren zoals ze wille.

3) Miguel STEVENS

Vincent MESSIAEN beschrijft zijn ervaring in zijn Divisie.
Leeftijdsgroep: 18-35 jaar (de huidige groep is 26-32 jaar).
80% van de kandidaten zijn kinderen van leden die elkaar kennen.
Er zijn koppels, dit is geen probleem.
Via de "satelliet club" status is interessant, leden zijn meteen KIWANIAN. Voor de lange termijn zijn STRUCTUUR en TOEZEGGING nodig. Voorgestelde naam: Kiwanis Future

Kiwanis Power Kiwanis Next...

4) DEBAT

- We moeten KIWANIS aantrekkelijk maken, en het financiële aspect is belangrijk voor jongeren.
- Wees meer zichtbaar op scholen, probeer op universiteiten te komen.
- Als we jeugdclubs met een leeftijdsgrens oprichten, moeten we ze een perspectief bieden. Organiseer bijvoorbeeld bijeenkomsten tussen de clubs en alle jonge leden van 30-35 jaar. We moeten dus naar de toekomstperspectieven kijken door na te denken over Leiderschap door dienstbaarheid, omdat de jeugd bij ons ervaring kan opdoen.
- We moeten activiteiten organiseren die jongeren aantrekken, of hen uitnodigen om als vrijwilliger deel te nemen aan de organisatie van een Kiwanis-activiteit.
- Vincent SALEMBIER: Veel clubs die met slechts 15 leden worden opgericht verdwijnen heel snel, het is beter om met 20 te beginnen. Sinds K.I. het charteren van clubs met 15 leden toestaat, vallen sommige terug tot 7/8 leden en verdwijnen dan. In het BELUX-district: 4.000 leden: 25% van de clubs heeft geen 15 leden en meer dan 50% van onze clubs heeft geen 20 leden.
- De communicatiemiddelen (website, sociale media) moeten afgestemd zijn op jongeren.
- Daniel VIGNERON zei dat we open moeten blijven; we mogen geen deuren sluiten, want niets gewaagd, niets gewonnen. We moeten proberen jongeren te motiveren, want zij zijn onze toekomst.
- Jos DEBUSSCHER vestigde de aandacht op de aantrekkelijkheid van clubs voor jongeren.
- De oprichting van jonge clubs betekent automatisch de oprichting van gemengde clubs, maar dat kan moeilijkheden opleveren qua doorstroming wanneer in de omgeving geen gemengde clubs, of zelfs geen damesclubs zijn.
- Het is noodzakelijk te zien hoe de dingen op Europees niveau worden gedaan om intelligente vooruitgang te boeken.

5) CONCLUSIES

➢ Alle LTG's moeten bij hun bezoek aan de clubs van hun divisie vragen of er kinderen zijn die geïnteresseerd zouden kunnen zijn.
➢  De Adviseurs van de Gouverneur moeten de LTG's oproepen het initiatief te nemen om belangstelling te wekken, en na te gaan of in een regio (verschillende Afdelingen) een mogelijkheid tot oprichting bestaat.
➢  Er is geen resultaatverplichting, maar wel een "verplichting" om het te proberen.
➢  Op het organisatorische niveau van zo'n club: Alles kan en niets moet!
➢  Ideaal scenario :
      o Organiseer een eerste INFORMELE bijeenkomst met 10 Kiwanian kinderen (bijv. 3 van 3 verschillende Clubs)
      o Bij interesse: Iedereen brengt een vriend mee (1 + 1) 1 maand later. (2e informele bijeenkomst met LTG
      o Indien ambitie: Bepaal 2 sponsorclubs en begin met structurering.

 • ° Leeftijd: Wij mikken op 20-30 jaar, maar wij stellen reglementair 18-35 jaar voor. o De overdrachtsleeftijd zou tussen 30 en 25 jaar liggen.

 • ➢  Onderwerp voor de volgende districtsvergadering: Wervingsprocedures in clubs: moeten we meer openheid betrachten (of tenminste onder bepaalde voorwaarden)

5. VERSLAG VAN CLUBBEZOEK DOOR LUITENANT-GOUVERNEUR
Er bestaat een standaarddocument, maar Miguel wil er wijzigingen in aanbrengen.
Hij sprak de wens uit dat bepaalde punten worden vermeld en vroeg of andere onderwerpen moeten worden opgenomen.
2 belangrijke cijfers op sociaal vlak: het toegekende bedrag in het jaar 2021-2022 en het aantal uren vrijwilligerswerk. Dit met het oog op een nationale campagne die bekendheid zal geven aan wat de K aan sociale werken heeft geschonken en de tijd die daarvoor is geïnvesteerd.
Dit nieuwe rapportagemodel zal binnenkort aan de LTG's worden toegezonden; zij moeten ingevuld worden opgestuurd naar het algemene adres secretary@kiwanis.be.
Denk eraan dat kiwanigrammen naar het algemene adres kiwanigram@kiwanis.be moeten worden gestuurd.
Gebruik een gestandardiseerde formule om de documenten te benoemen aub:
Year.month.date - name of club kiwanis.kiwanis year kiwanigram number (.pdf)
221102 Roeselare Rodenbach.2022 Kiwanigram 05 (= 5° Kiwanigram van 2022, van 2 Nov 22)
 • 221102 Roeselare Rodenbach.2022.visit LTG 01 (= eerste bezoek LTG aan Rodenbach)

 

6. URBAN YOUTH GAMES

Michel TEFNIN lichtte een nieuw project toe dat tijdens de laatste districtsraad in Spa is aangenomen.
Het is een organisatie die een initiatiedag voor verschillende sporten wil opzetten om kinderen te leren samen te leven.
Kinderen tussen 6 & 12 jaar de kans geven elkaar gedurende 1 of 2 dagen te ontmoeten
door het beoefenen van sporten, ook alternatieve (zoals blindvoetbal).

Het is momenteel een Belgische vereniging, opgericht door Jacques BORLEE met, onder andere, Zehra SAYIN, voormalig CO van Special Olympics België, dus zij concurreert niet met de S.O.B. maar vult haar aan.

Definitie op internet: "Urban Youth Games brengen jongeren het hele jaar door samen en voeden hen op in de universele waarden van sport en cultuur. Wij moedigen hen aan vooroordelen en verschillen te overwinnen, hun omgeving te verrijken door genderdiversiteit en gelijkheid te dienen, en respect voor afkomst te stimuleren. Rondom initiatieven op verschillende schaal mobiliseren wij hen om vectoren van Hoop te worden.

Het is een project van Samenleving met een hoofdletter "S" dat het District wil ondersteunen en aanmoedigen eventueel met een financiële bijdrage maar ook met fysieke vrijwilligershulp tijdens de activiteiten. De districtsraad van Spa vond dit een prachtig project maar ook een mooie nieuwe zichtbaarheid voor de K.

Verplichting aangegaan voor minimaal 3 jaar.

De website "urbanyouthgames.org" geeft u alle details.

De LTG's wordt gevraagd de clubs die door het district zullen worden benaderd op de

hoogte te brengen (eenmalige betaling niet verplicht).

7. VERZEKERING

Raymond LEISTEN van K.C. Stavelot Principauté heeft zijn beroepsactiviteiten gestaakt en dus ontslag genomen uit de functie die hij jarenlang voor het district heeft vervuld. René CLAEYS, onafhankelijk beroepsmakelaar van K.C. Roeselare Rodenbach, heeft onder dezelfde voorwaarden het voorzitterschap van de sub-commissie "Verzekeringen" overgenomen.

De commissie die is gevormd zal alle problemen aanpakken en het beleid bijwerken.
Bij dit verslag is een PowerPoint-presentatie van René gevoegd, die tijdens de raadsvergadering is getoond.
Alles zal binnenkort beschikbaar zijn op de website van het district.

 

8. SOCIALE COMMISSIE

De voorzitter, Bernard ALTMANN, is verontschuldigd omdat hij herstellende is, maar we houden een videoconferentie met hem zodat hij zijn tussentijds verslag kan presenteren.

Algemeen :

 • het District is absoluut niet van plan zich rechtstreeks te mengen in de subcomités

 • Er is behoefte aan een vollediger overzicht van de subcomités die het Kiwanis-logo gebruiken

 • Deuren openen voor deze subcomités die door onze wereldwijde reputatie gesloten kunnen zijn

 • Ondersteun hen met media als dat nodig is!

  1° Kiwanis Pop

 • Geleid door Jan DE DOBBELEER van K.C. Ronse, in nauwe samenwerking met Geert VYNCKE van K.C. Malle.

 • We zoeken een vrijwilliger om het zuidelijk deel van België onder zijn hoede te nemen.

 • Christian MASSARD, van K.C. Durbuy, zal zorgen voor de link met de grote K- poppen•

  2° Kiwanis Kinderdag en kinderen aan zee

 • Jef OTTE van K.C. Tessenderlo Alchemia, zal in toenemende mate het roer overnemen, bijgestaan door Jacques WILLEMYNS, van K.C. Saint Ghislain en Borinage.

 • Het doel is een nieuwe impuls te geven aan Kids Day. Wij zullen proberen, indien mogelijk, in overleg met de Divisies en hun clubs, één dag of periode in het District te vinden, maar op verschillende plaatsen en met verschillende mogelijkheden van activiteiten.

 • Het is de bedoeling alle activiteiten te groeperen die door clubs of afdelingen van KIWANIS BELUX worden georganiseerd en die de kinderen één of meerdere dagen plezier bezorgen. (Sportkampen W Vl, Kinderen aan zee, Kinderdag).

Alex NICOLA van K.C. Luxemburg voor het Groothertogdom Luxemburg

3° S.O.B.

4° Urban Youth Games

• Zie boven (Michel TEFNIN)

5° Witte Raven

 • Om kleine bedragen op de schoolrekening te storten die door de "witte raaf" kunnen worden gebruikt om kansarme kinderen te helpen.

 • Wij zullen proberen het partnerschap met de huidige VZW opnieuw te intensiveren.

  6° Télévie Luxemburg

 • Datum: 22 april 2023

 • Van 2022 tot nu toe hebben we 27.499.470 euro opgehaald voor

  kankeronderzoek.

  7° Kiwanis Children’s Fund Europe

 • Onafhankelijke VZW naar Luxemburgs recht

 • moedervereniging, het Kiwanis Children’s Fund

 • Onder leiding van onze oud-gouverneur Martin DUFLOU

 • Data: van 17 tot 20/05/2023 in Mechelen

 • Ambassadeur:

 • Districtsvoorzitter:

 • Co-DC:

 • Er zijn 4.800 paar winterschoenen uitgedeeld aan kinderen in Roemenië: dit

Bernard ALTMANN
Jean-Paul HARTMANN Marie-Jeanne VANDENBERGHE

project wordt aan het eind van het jaar stopgezet. • Humanitaire hulp voor Oekraïense vluchtelingen

Donaties uit alle continenten = € 1.150.000
• 5.000 kerstdozen (300 gr snoep en speelgoed) zullen in Kiev worden uitgedeeld. De

prijs van een doos is 20 €.
LTG's wordt gevraagd dit project in de clubs te promoten en er ook in bedrijven en bij particulieren reclame voor te maken.
DRINGEND voor een verdeling voor Kerstmis voor de kinderen die slachtoffer zijn van de oorlog.

 

9. WEBSITE EN ACTIEPLAN COMMUNICATIE

Miguel deelt mee dat de voorzitter van de IT-commissie, Henri NEYBERGH, ontslag heeft genomen.
Hetzelfde geldt voor Eddy HENDRIX, voorzitter van het Communicatiecomité.
We moeten dus snel twee andere mensen vinden om deze functies over te nemen.

De website ondergaat momenteel een restyling.
Henk VERVAEKE is nog 12 maanden adviseur en werkt aan een strategisch communicatieplan met een folder die later verschijnt.

Ignace VANBIERVLIET van K.C. Roeselare Rodenbach, voorzitter van de commissie Dol 2.0, werkt momenteel aan de Dol die sinds 2004 (18 jaar) bestaat en binnenkort wordt vervangen door een meer functionele en interactieve versie.

10. ACADEMY 2.0.

Bernard DARDINNE, van K.C. Verviers, voorzitter van de Academiecommissie, presenteerde zijn PowerPoint-presentatie die bij dit verslag is gevoegd.
Nieuwe deal = nieuwe adem.

1) Verbetering van de verplichte opleiding; essentieel 2) Academie op aanvraag
3) Nieuwe instrumenten gebruiken
4) Breng nieuwe onderwerpen terug

5) Coaching voor clubs
Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de verwelkoming van nieuwe leden.
Een catalogus zal op verzoek worden opgesteld.
Het is belangrijk in transparantie te werken en in vertrouwen met het district te blijven samenwerken.
Het project is zeer ambitieus, maar we geloven erin. Het is natuurlijk niet in één dag klaar!

Nieuw programma : FIRST ROOKIES DAY

Datum: 03/12/2022 - Plaats: Natuurpark Hoge Venen. Zie uitleg in de PowerPoint.

11. K.I. – K.I.E.

Vincent SALEMBIER stelt ons op de hoogte van het besluit om de lidmaatschapsgelden voor 2023-2024 te verhogen: ze moeten van $52 naar $82/lid/jaar dus + $30. Het personeel van K.I. werd verzocht de kosten met 1 tot 2 miljoen dollar (een vermindering met 15%) te verlagen om een meer serene situatie te verkrijgen (1 miljoen dollar in 2022-2023 en nog eens 1 miljoen dollar in 2023-2024). Opgemerkt zij dat de bijdragen sinds 2015 niet zijn gewijzigd. We hebben +/- 35.000 leden verloren.

12. DIVERSE

PROMOTIONELE VIDÉOCLIP : Presentatie door Michel TEFNIN
Op initiatief van de afdeling Vesdre-Hautes Venen produceerde de plaatselijke televisiemaatschappij VEDIA een K-promoclip.
De Afdeling heeft het District gevraagd de financiële deelname op zich te nemen.
Het vorige Uitvoerend Comité stemde in met een bijdrage van 50%, d.w.z. 850 euro, onder twee voorwaarden:

1. De clip moet een hoog algemeen Kiwanis-gehalte hebben om door andere divisies te kunnen worden gebruikt.

2. Er zijn 3 aparte soundtracks gemaakt in de 3 talen, zodat de capsule door alle divisies kan worden bekeken.

Deze videosequentie van 1,5 minuut staat ons ter beschikking en kan op verzoek worden verzonden en naar believen worden uitgezonden.

DIRECTORY K : De Directories zijn aangekomen en de dozen worden aan alle LTG's uitgedeeld, zodat ze tijdens de eerste afdelingsvergaderingen naar alle clubs kunnen worden gebracht.

TERUGBETALINGSFORMULIER : Een nieuw document van onze penningmeester Georges is bij dit verslag gevoegd.

CONGRES ROESELARE 2023 :
➢ LTG's wordt gevraagd alle video's die Clubs in hun Divisie hebben gemaakt over

sociale of fundraising projecten door te sturen naar het District.

 

➢ De gouverneur zoekt Kiwanians die hun fondsenwervingsproject goed kunnen presenteren.

➢ De gouverneur is op zoek naar vertegenwoordigers van door KIWANIS begunstigde projecten die kunnen uitleggen hoe KIWANIS voor hen het verschil heeft gemaakt.

 

 

Kiwanis

© 2022 Kiwanis Belgium-Luxembourg
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook