Belgium-Luxembourg

NL
Bandeau communication
Kiwanis > Communicatie

Communicatie

Wat is de toekomst van het Kiwanis Magazine?

Een beetje historiek

Tot 2014 werden er evenveel K-Magazines gedrukt als het aantal leden op dat moment van Kiwanis Be-Lux. Hierbij kreeg elk lid zijn eigen K-Magazine in zijn brievenbus gedeponeerd.

Met als doel de kosten te drukken is er onder het mandaat van Johan Henderix  het volgende beslist :

 • inperken van het aantal gedrukt exemplaren van K-Magazine.
 • wijzigen van de manier van verspreiden.

Sindsien worden er nog1500 exemplaren gedrukt, wat overeen komt met circa 30% van het huidige ledenaantal.
Elke club ontvangt dus een derde van het aantal leden in K-Magazines.

De verdeling is niet meer nominatief maar gebeurt nu via de secretarissen die de taak hebben ze te verdelen op de algemene vergadering. En natuurlijk is het magazine ook beschikbaar op de website.

Onder het mandaat van Hubert Chantraine hebben we hieraan tot op heden niets meer veranderd.

Wat constateren we na 2 jaar ervaring?

Vooreerst dat de verdeling:

 • afhankelijk is van de goodwill van de secretarissen : zij verspreiden al of niet de magazines op de algemene vergadering door er ofwel over te praten of ze gewoon op tafel te leggen
 • Afhankelijk is van de datum van bijeenkomst. Nemen we nu het voorbeeld van de editie van juni. Als de secretaris het magazine ontvangt na de tweede vergadering in juni, zal dit nummer pas op de eerste vergadering in september kunnen gegeven worden.
 • Vervolgens moeten we ook onderkennen dat er uiteindelijk veel magazines gewoon op het einde van de vergadering op tafel blijven liggen. Meest gehoorde reden hiervoor is dat de leden het online wel zullen lezen.

Wat kunnen wij hieraan doen?

1. Een enquête

Om te weten waar we werkelijk staan en wat we kunnen doen om het circuleren van informatie te stimuleren, willen we jullie uitdrukkelijk vragen wie er nog een gedrukt magazine wenst.

We doen dit via een mail naar elk lid met de secretaris en voorzitter in cc opdat elke club daar een agendapunt van zal maken op de volgende vergadering.

Via een formulier dat hier beschikbaar is, terug te sturen voor de 1ste februari.

Het formulier is op te sturen naar Marie-Jeanne Vandenberghe – chemin des Brochettes, 5 – 7322 Ville-Pomeroeul of via mail naar mariejeanne.vandenberghe@gmail.com.

Vanaf de editie van maart zal de druk gelimiteerd zijn tot het aantal leden die de aanvraag ingediend hebben. Het magazine blijft altijd online beschikbaar.

2. Aanpassen van onze formaten en inhoud aan de huidige tijdsgeest

We stellen voor om 4 jaarlijkse edities te behouden:

 • december:
 • maart: online versie en gedrukte versie voor diegene die het expliciet gevraagd hebben.
 • juni, uitsluitend numerieke versie
 • begin september (voor het Congres): een speciale editie waarbij we alle Kiwanisactiviteiten van het voorbije jaar bundelen (1/2 pagina per club).

Om meer actueel en vooral sneller te communiceren, willen we 3 elektronische magazines (e-zines) toevoegen

 • de eerste in mei : programma en inschrijvingen Nationaal Congres van september.
 • In juli : Conventies van KI en KIEF.
 • eind september : speciaal e-zine toegewijd aan het Congres in Genk.

Wij hopen op die manier, de leden van het District BeLux, de informatie waar ze recht op hebben, op een actuele manier aan te bieden.

Marie-Jeanne Vandenberghe

 

Kiwanis Belgium-Luxembourg

© 2019 Kiwanis Belgium-Luxembourg
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook