Belgium-Luxembourg

NL
Kiwanis
Kiwanis > Commissies > Congres Eupen

Congres Eupen

20ste Congres te Eupen op 9 en 10 september 2016

Juist 24 uur na de informele topontmoeting van de Staatshoofden van de Duitstalige landen, heeft Eupen, de hoofdstad van de Duitstalige Gemeenschap en bakermat van onze Gouverneur Hubert Chantraine, het 20ste Congres van het District Belgium-Luxembourg gehuisvest.

Na de laatste vergadering van zijn uitvoerend bureau te hebben gehouden en de 4de vergadering van de raad van bestuur van zijn mandaat te hebben voorgezeten, opende Hubert Chantraine plechtig ons 20ste Congres op vrijdag 9 september, op de plaats zelf waar de dag ervoor onze Vorsten zich bevonden, samen met de Duitse President, deze van de Zwitserse Confederatie, de Groothertog van Luxemburg en de Prins Aloïs van Lichtenstein.

Alvorens iedereen zich zou terugvinden voor het vriendschapsdiner in Kloster Heidberg, een oud klooster van de XVIIde eeuw aangekocht door de Duitstalige Gemeenschap voor 1 € en gewijzigd in een zeer mooie locatie voor seminaries, aanhoorden wij een uitstekend orgelrecital. De sfeer was uniek.

Zeer belangrijk punt behandeld tijdens de raad van bestuur.

Gérard Anneet zal nog, vóór het einde van deze maand, aan de algemene vergadering van de VZW Kiwanis Belgium Fund vragen om tot de vrijwillige ontbinding over te gaan, gezien het gebrek aan activiteiten en de fiscale en andere verplichtingen.

De dwarsliggende voorzitter en secretaris zouden reeds hun ontslag hebben ingediend. Een bedrag van 18.000 € zou in de kas nog beschikbaar zijn. De bestemming van dit actief is evenwel onderworpen aan bepaalde voorwaarden. Indien de algemene vergadering geen specifieke bestemming vastlegt, dan behoort dit tot de taak van de vereffenaars die rekening dienen te houden met het doel en de statuten van de VZW.

Wij zagen ons terug na een nachtrust, kort voor sommigen, allen vol geestdrift en gereed om de vier uur (welke vijf uur werd) durende reglementaire algemene vergadering te doorstaan.

Robert Noël, luitenant gouverneur van de divisie Vesdre Hautes Fagnes, onthaalde ons eerst om nadien plaats te maken voor de verschillende nationale en internationale hymnes. Ontroerend was ook de Europese hymne, gespeeld op een herdersfluit door een jonge man, gehandicapt met het Downsyndrome.

Woordenwendingen en acrobatisch wiel 

Karl-Heinz Lambertz, President van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, heeft zich gehouden aan de hem toebedeelde vijftien minuten en zulks met veel humor en filosofie. Door de geschiedenis zijn wij Belgen, indien het Congres van Wenen ons vastgehecht heeft aan Pruisen, het Verdrag van Versailles heeft ons aan België geschonken. Wij zijn niet de orkestleider noch de eerste viool. Wij zijn de speler van de driehoeksverhouding, hij die men slechts hoort als hij zich vergist. Wij komen niet tussen in de belgo-Belgische twisten en beschouwen dat, wat voor u goed zal zijn, het voor ons ook zal zijn.... Wij zijn een kleine federale entiteit en gezien het een moeilijke zaak blijkt te zijn de grenzen te verleggen zonder oorlog te voeren, hebben wij besloten klein te blijven !

Na deze toespraak, plaats voor het acrobatisch wiel. Een kleinschalig gekende discipline, behalve in Duitstalige landen.

Gedaan met het lachen en onze Gouverneur klopt op de bel en opent officieel het Congres. Hij stelt een intervieuw voor, gedraaid in Toronto met als acteurs onze Internationale President Sue Petrisin en onze Gouverneur, heel blij zijn slogan “Vriendschap zonder grenzen” in de praktijk om te zetten.

You do a wonderful, wonderful work!

Barbara Thomson (kleindochter van Duitse geëmigreerden) , International Tutee, vervolgt en legt ons uit dat iedereen moet werken om de wereld vooruit te helpen. Zij benadrukte het I-plan (zie paginas xx en xx) en feliciteerde ons voor het gedane werk.

De balans en de resultaatrekening van het jaar 2014-2015 werden vervolgens voorgesteld en goedgekeurd (winst 12.609,32 €). De commissarissen gaven de nodige uitleg en kregen kwijting, samen met de leden van de raad van bestuur van dat jaar.

Coca-Cola model voor Europa

Sjoerd Timmermans, president-elect van K.I.-EF, belooft ons dat de Federatie zich, onder zijn mandaat, op elk gebied zal moderniseren. Vanaf 1/10 zal zij een specifieke wettelijke identiteit verwerven en zal bijgevolg haar statuten wijzigen.

Geen woorden maar daden !

Ernest Schmid, president K.I.-EF citeerde Bernard Shaw : “Wat wij nodig hebben zijn mensen die een beetje gek zijn (de Belgische en Luxemburgse kiwaniërs) ; zie waar de normale mensen ons nu gebracht hebben”.

En nu de ernstige zaken.

Na een korte pauze dienden wij tussen twee kandidaten Gouverneur-elect te kiezen : Gérard Anneet en Josy Glatigny. De stemming verliep op zeer ernstige wijze (niet bij handopsteek maar per stembriefje). Josy won de verkiezing en zal onze Gouverneur 2017-2018 zijn. 

Daniel Vigneron werd verkozen tot kandidaat vice-president K.I. en Chris Decorte tot kandidaat vice-president K.I.-EF. Zij zullen zich ter stemming voordragen aan de afgevaardigden tijdens de Europese en Internationale Conventie volgend jaar in Parijs.

Twee kiwaniërs van ons district waarop wij fier mogen zijn. 

Om te eindigen hebben wij nog gestemd over de nieuwe districtstatuten. Deze statuten worden ons opgelegd door K.I. en lichtjes aangepast naar onze noden en vrij vertaald in het Frans en het Nederlands. De statuten voorgesteld door de officiële vertalers van K.I. waren onaanvaardbaar voor ons.

Onze Gouverneur 2016-2017, Marie-Paule Bollen, heeft ons nadien haar programma voorgesteld. De jongeren aanmoedigen om Kiwanis te vervoegen en om aldus de continuïteit te verzekeren, het aantal vrouwelijke leden verhogen, een brug bouwen over de grenzen heen dank zij de Kiwanisvriendschap. Nadien stelde zij ons haar volledige ploeg voor: het uitvoerend bureau en de luitenant-gouverneurs.

Alvorens te eindigen kregen wij nog het verslag te horen van Sabine Smeets, districtsecretaris, en Philippe Ancia, districtpenningmeester.

Maar wij zijn niet voor niets naar de carnavalstad Eupen gekomen. Dit Congres konden bij niet afsluiten zonder de komst van Prins Carnaval en zijn acolyten. Ernest Schmid, steeds in stemming, profiteerde ervan om Prinses Carnaval te kussen en toonde ons bij dezelfde gelegenheid zijn prachtige rode sokken.

Alles is nul zonder bubbels !

Om ons voor onze wijsheid en geduld te bedanken hadden wij recht op een (of meerdere) gevulde bullenglazen alvorens ons inwendig te versterken met een lunch, opgediend door de Kiwaniërs van Eupen, bijgestaan door hun dames. Om alles goed te verteren, nog een kleine rondgang in Eupen en het is hoog tijd om ons feestelijk te gaan uitdossen voor de galaavond.

Terug naar het klooster

Toppunt van de dag, het galadiner in het Kloster Heidberg was in alle punten zoals de rest van het Congres : WUNDERBAR !

 

Kiwanis Belgium-Luxembourg

© 2018 Kiwanis Belgium-Luxembourg
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook