Belgium-Luxembourg

NL
De witte raven
Kiwanis > De Witte raven

De Witte raven

Kiwanis Sint Niklaas Waasland en kinderarmoede

Naar aanleiding van de 40e verjaardag van hun club, concentreerden de leden van KC Sint Niklaas Waasland voor een periode van minstens 3 jaar de sociale acties op het probleem van kinderarmoede in het Waasland.

13% van de Vlaamse kinderen (ongeveer 160.000 kinderen) leeft in een gezin meteen inkomen onder de Vlaamse regionale armoederisicodrempel.  Een groot deel van hen wordt niet bereikt door de bestaande maatschappelijke diensten en voorzieningen (mutualiteiten, CAW, …)!

Die armoedesituatie resulteert voor het betrokken kind in o.a.:

 • te weinig en vaak slechte voeding
 • gezondheidsproblemen
 • ontoereikende tot onbestaande ontwikkelingsmogelijkheden op bijna alle vlakken (gevoelswereld, intellect, creativiteit, muzikaliteit, …).

De gevolgen:

 • affectieve stoornissen
 • marginalisatie op de arbeidsmarkt
 • verhoogd risico op criminaliteit
 • uitsluiting uit het verenigingsleven, het culturele leven, …

In het Waasland gaat het om een 3000 kinderen!

Dat kan en mag toch niet zijn !

Daarom wil KC Sint Niklaas Waasland er iets aan doen via het Witte Raven project®.

 Het Witte Raven project®

Na uitgebreid overleg met sociale instanties, scholen, overheden … kwam de club tot volgende conclusies:

 1. acties tegen kinderarmoede lopen best via scholen, sociale kruideniers, centra voor leerlingenbegeleiding (CLBs): de detectie van het fenomeen verloopt daar vlotter;
 2. detectie is één ding, actie is de uitdaging!
 3. acties organiseren, opvolgen,.. vertrouwen ze toe aan  “Witte Raven”: onderwijsmensen die zich hiervoor vrijwillig willen inzetten; het volstaat dat ze gevoel hebben voor de problematiek en een oplossingsgerichte dynamiek aan de dag leggen.

Bovenstaande conclusies resulteerden in volgende acties:

 1. “Witte Raven” aanspreken

 • aan de directies van schoolgemeenschappen vroegen ze geïnteresseerde medewerkers aan te spreken voor hun medewerking als “Witte Raaf”;
 • die ontvingen elk een microkrediet van 500 €;
 • ze vroegen hen om het toegekende microkrediet te besteden aan dagdagelijkse noodsituaties, die de normale ontwikkeling van kinderen afremmen;
 • zodra het microkrediet op is, zorgen zij voor een beknopt verslag van de besteding; een vervolgkrediet kan dan toegekend worden als het werkingsbudget dat toelaat.
 1. een coördinatieteam oprichten

  dat bestaat uit vertegenwoordigers van een aantal Wase scholengemeenschappen (alle netten) en Kiwanis.

In oktober 2014 ging het project van start met 44 Witte Raven: zij ontvingen elk een werkingskrediet van 500 € . Op 12.03.2015 werd door Kiwanis Sint Niklaas Waasland in samenwerking met de gemeente Beveren een eerste Witte Raven overleg georganiseerd waarop ze met elkaar ervaringen konden uitwisselen, een ervaringsdeskundige konden ontmoeten en rondom de thematiek kinderarmoede konden brainstormen. Momenteel zijn er 54 Witte Raven in evenveel scholen actief, wat ongeveer 2/3 van het potentieel is. Niet alle scholen zijn immers op ons aanbod ingegaan. 

Meer info op: www.kinderarmoede.be

De witte raven flyer

De witte raven flyer

Meer info nodig?
Download de flyer!

Peter van een witte raaf worden?

Kiwanis Belgium-Luxembourg

© 2019 Kiwanis Belgium-Luxembourg
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook