De Bolderberg

www.kiwanis.be
Sponsoring
Kiwanis > Missie & Waardes

Missie & Waardes

Missie : Serving the Children of the World

Want ieder kind heeft

 • recht op een goed leven
 • recht op onderwijs
 • recht op gezondheidszorg 
 • recht op een gezinsleven 

 

Onze waardes of  de 6 doelstellingen van Kiwanis

 • Het stellen van menselijke en geestelijke waarden boven de materiële.
 • Het aanmoedigen van de dagelijkse toepassing van de « Gulden regel » in alle menselijke relaties. “Behandel een ander zoals jezelf door hem behandeld wil worden”
 • Het bevorderen van de aanvaarding en toepassing van hogere sociale, zakelijke en professionele maatstaven.
 • Het tot stand brengen, door woord en daad, van een meer ontwikkelde, meer actieve en meer dienstvaardige maatschappij.
 • Het vinden, langs de Kiwanis clubs om, van de weg naar duurzame vriendschap, naar onbaatzuchtige dienstverlening en naar het uitbouwen van een betere samenleving.

 •  

  Het samenwerken om gezonde opvattingen en edele idealen na te streven en in stand te houden, die meer eerlijkheid, rechtvaardigheid, vaderlandsliefde en goede wil met zich meebrengen

 

Aanmelden voor leden:

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten?

Kiwanis

© 2022 Kiwanis
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis - De Bolderberg Kiwanis volgen:

Facebook