Belgium-Luxembourg

NL
Kiwanis
Kiwanis > Topmenu > In memoriam > Fernand Vits

Fernand Vits

Fernand Vits
Erelid Kiwanis Gent Artevelde

Op 05 juni 1979 werd Fernand opgenomen in de Kiwanisclub die altijd al zijn voorkeur had genoten. Hij voelde er zich thuis als in zijn eigen familie, en dat is ook de bedoeling als je aansluit bij een serviceclub.
Hij wilde zich in alle bescheidenheid ten dienste stellen van de doelen die door Kiwanis Gent Artevelde in het vaandel worden gedragen.
Bescheiden, zo was Fernand. Nochtans iemand met een uitgesproken mening die hij ook graag kenbaar maakte aan de clubleden.

Voor sommige items had hij een eigen visie maar toch legde hij zich tenslotte neer bij wat de meerderheid verkoos.
Fernand was blij als hij bij zijn vrienden kon zijn en ondanks de vele kwalen die hem de laatste jaren het leven moeilijk maakten, kwam hij wanneer mogelijk toch nog onze vergaderingen bijwonen. Hij was een graag geziene gast.

De laatste jaren werd dit alsmaar moeilijker en moest hij het actief lidmaatschap inruilen voor een titel als erelid van de club waarvoor hij zich altijd had ingespannen. Hij was zoals op het bidprentje te lezen staat een “vechter” die van het leven hield en er zo lang mogelijk wilde aan vast houden.

Uiteindelijk moest ook hij de strijd opgeven om afscheid te nemen van een gevuld en rijk leven dat hij als zaakvoerder van zijn bedrijf en als vriend van Kiwanis Gent Artevelde deelde met zijn medemensen. Rust in vrede Fernand, wij zullen je blijven herinneren als de stille maar waakzame vriend die zijn serviceclub Gent Artevelde genegen was.

Etienne Montyne
Kiwanis Belgium-Luxembourg

© 2019 Kiwanis Belgium-Luxembourg
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook