Belgium-Luxembourg

NL
Kiwanis
Kiwanis > Het woord van de Gouverneur 11/2017

Het woord van de Gouverneur 11/2017

Ons nieuwe Kiwanis jaar zal in het teken van de «we» cube staan, zoals u ziet op onze nieuwe Directory.
"We" dat zijn wij in de 3e macht, in de lengte, breedte en hoogte!

De foto op de cover laat 800 gezichten zien. Het zijn deze van de voorzitters van de clubs, meermaals gedupliceerd.
Stel je voor dat, met meer dan 4.100 leden, ons district nog vijf keer meer gezichten heeft ... en armen! Dit beeld weerspiegelt de kracht van Kiwanis, de kracht om iets samen te doen, namelijk: de kinderen van de wereld dienen.

Onze wereldpresident Jim Rochford benadrukte de term «Samen kunnen we dingen aan, die alleen niet haalbaar zijn" wat de essentie van Kiwanis uitmaakt. Hij nodigt ons uit nieuwe leden te werven door hen te zeggen: "U wilt de wereld helpen? Kom dan met ons mee»

Want projecten hebben we! We kunnen zelfs zeggen dat onze boot zwaar geladen is: we hebben projecten in onze clubs, Divisie, District en International! Het is onze kracht, maar ook onze uitdaging! En wanneer er zich een zekere ontmoediging voordoet, moeten we volharden in onze acties.

Het Eliminate-project, waarin we tweederde van het objectief hebben behaald, moet worden voortgezet. Het nieuwe Europese project om niet-begeleide vluchtelingenkinderen, «Happy Child», te helpen verdient onze steun!

«Be better than the best»

Hoe dit alles te doen? Door beter te zijn dan de besten, zoals ook vriend Jim ons vertelt.

«Welcome»

De beste zijn is voornamelijk gastvrij te zijn. Op het einde van de vergadering ontvangt u de beachvlag die het district uw club aanbiedt. Maak er goed gebruik van.

Laten we mensen, ideeën en initiatieven verwelkomen. En ook nieuwe leden omdat we armen nodig hebben voor het dienstbetoon aan de kinderen van de wereld.

«Engage»

Uw aanwezigheid hier is reeds teken van uw inzet, onnodig voor mij om dit verder te vragen. Overtuig anderen mee te doen, omdat inzet het verschil maakt tussen iets en ... niets..

U weet dat 80% procent van de natuurlijke rijkdommen ter wereld in bezit zijn van 20 procent van de rijksten in de ontwikkelde landen. Het goede nieuws is dat wij behoren tot deze rijken maar het slechte nieuws is dat 80 procent van de wereldbevolking moet overleven met slechts 20 procent van de natuurlijke rijkdommen.

Wij kunnen hier niets aan veranderen maar onze gedachten moeten ook uitgaan naar de kinderen die ginder blootgesteld zijn aan onderontwikkeling, aan gebrek aan zorg en opvoeding.

«Educate»

Laten we kinderen geven wat het meest kostbaar is: onderwijs. Onderwijs stelt hen in staat om toegang te krijgen tot persoonlijke ontwikkeling, om iemand te worden en de maatschappij te ontwikkelen. Het Happy «Child project» bevat een opleidingsonderdeel.

«Emotion»

Laten we in ons clubleven een goede sfeer en vriendschap houden. Ons Congres te Marche-en-Famenne in september 2018 zal in het bijzonder een feestelijk congres zijn, het feest van Kiwanis, open voor iedereen, vrouwen en kinderen, en zelfs voor niet-Kiwaniërs.

«Public Relations – Facebook»

Ik moet uw aandacht vestigen op een belangrijke nieuwigheid: de oprichting op districtniveau van een nieuwe functie van public relations - sociale netwerken, welke verantwoordelijk is voor de verspreiding van een goed imago van Kiwanis. Ze is ook tot uw dienst om u te helpen persconferenties uit te voeren voor uw belangrijke evenementen.

«Social Report»

 Net als onze Franse vrienden willen we een rapport opstellen en publiceren over de sociale actie van het District, om onze bijdrage en onze doeltreffendheid te meten in het dienstbetoon aan de kinderen van de wereld.

Uw LG zal tijdens zijn bezoeken u vragen hem twee cijfers te geven over vorig jaar: de totale donaties van uw sociaal fonds en het aantal uren door uw leden besteed aan sociale acties. Voor dit laatste cijfer gaat het om een benaderende schatting: we zullen er geen administratie voor opzetten.

«Regionaal Raadgever»

Misschien hebt u vernomen dat ik gevraagd ben voor de europese functie van directeur van het Happy Child project. Om deze reden heb ik veel omhanden en vandaar dat ik het opportuun vind me te laten bijstaan door een regionaal raadgever voor het Nederlandstalig landsgedeelte. 

Beste vrienden, nu ligt de bal in jouw kamp,
Mag dit jaar vruchtbaar zijn!

Josy Glatigny,
Gouverneur 2017-2018

Kiwanis Belgium-Luxembourg

© 2018 Kiwanis Belgium-Luxembourg
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook