Belgium-Luxembourg

NL
Bandeau Kinshasa
Kiwanis > Projecten > KINSHASA SCHOOL

KINSHASA SCHOOL

EEN NIEUWE TOESTAND BIJ KINSHASA SCHOOL!

We hebben zojuist het team van leiders van SOS Kinderdorpen in Brussel ontmoet op 21 november met de directeur mevrouw Hilde Boeykens en Adeline, de directe projectmanager in Kinshasa: er is verandering!

Sinds de opening van het SOS-dorp in Kinshasa in 2011 zijn onze kleine beschermelingen opgegroeid!

Driekwart van de studenten in de school waren kinderen uit de SOS-huizen en kinderen uit de nabijgelegen regio waren goed voor ongeveer een kwart van het totaal.

Veel kinderen in SOS-huizen hebben nu de lagere school afgemaakt en verblijven in SOS-huizen terwijl ze hun secundair onderwijs voortzetten. Gezien de capaciteit van het SOS-dorp volzet is kunnen geen nieuwe kinderen meer geaccepteerd worden bij de SOS-moeders. Tegelijkertijd opende SOS de basisschool, die nog steeds voor 100% wordt gebruikt met 226 studenten waarvan meer kinderen uit de regio.

meer info

Dit betekent dat het aandeel leerlingen in SOS (41) en in de regio (185) nu volledig is omgekeerd met vier vijfde van de studenten in de regio.

Ten tweede is er een toename van de kosten wat een vrij normale evolutie is. Het pakket van 227 euro per jaar per kind dat bijna 10 jaar geleden is overeengekomen, is inderdaad nooit geïndexeerd. Het is daarom aanvaardbaar om te overwegen dat de kosten nu worden verhoogd tot 250 €.

Hoewel de nieuwe Congolese president heeft aangekondigd dat de Congolese staat in de toekomst de salarissen van leraren zal betalen, zegt SOS dat er nog niets concreets is vastgesteld. Wij zijn daarom van mening dat er tot verdere informatie geen reden is om onze ondersteuning te verminderen. Anderzijds is de middelbare school duurder omdat er geen middelbare scholen binnen 100 kilometer zijn en kinderen in kostscholen worden geplaatst. En als we deze kinderen echt willen helpen na hun basisschool, kan de vraag rijzen of we onze steun toch zouden moeten nastreven in het geval de staat versterkte steun biedt. Tijdens mijn vergaderingen ontving ik dergelijke vragen: "Wat doen we aan het einde van de primaire studies van onze beschermelingen? "

Voel je vrij om je mening te geven!

In de tussentijd blijft de vraag open en is het raadzaam ter plekke alert te blijven wat de toekomst betreft. Ten slotte, en last but not least, werkt de school zoals gewoonlijk zeer goed, met weinig verloop in het onderwijzend personeel, wat vaak een goed teken is. En wanneer tekortkomingen worden geconstateerd, worden herstelcursussen gegeven. Zoals we in het Engels zeggen: "business as usual". Kortom, we blijven onze steun voortzetten met als doel deze keer 250 € per jaar per kind, waardoor de totale doelstelling oploopt tot 25.000 € per jaar, terwijl we ter plaatse alert blijven op de evolutie. Moeilijk, maar logisch!

Ik zal de Kinshasa School volgend voorjaar bezoeken voor een evaluatie.

Je zult dus begrepen hebben dat je steun altijd nodig blijft en gezien de huidige toestand met nog meer intensiteit. In de hoop nog meer steun te krijgen voor de kinderen van Kinshasa, Kiwaniaanse vriendelijke groeten!

Josy Glatigny,
Kiwanis Belgium-Luxemburg Kinshasa School Comité,
Voorzitter.

Kinshasa School helpen

Kiwanis school Kinshasa: 
IBAN : BE17 7320 1623 4821 
BIC: CREGBEBB 
Fiscaal attest voor elke storting vanaf 40€

Grand Duché de Luxembourg :
Fondation  Kiwanis Luxembourg 
LU88 1111 1970 0090 0000 - CCPLLULL 
Communicatie: Kinshasa School
Fiscaal attest voor elke storting

Kinshasa School video

Kinshasa School video

meer info, kijk de video

Kiwanis

© 2020 Kiwanis Belgium-Luxembourg
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook