Belgium-Luxembourg

NL
Bandeau Kinshasa
Kiwanis > Projecten > KINSHASA SCHOOL

KINSHASA SCHOOL

NIEUWS VAN ONZE SCHOOL IN KINSHASA

In onze laatste nieuwsbrief heb ik u op de hoogte gebracht van mijn voornemen om naar Kinshasa te gaan voor een bezoek aan ons project. Omstandigheden, zoals u zich kunt voorstellen, hebben daarover anders beslist. Toch heb ik nieuws via het gebruikelijke kanaal. Covid 19 spaart de kinderen in het kinderdorp in Kinshasa: de organisatie SOS Kinderdorpen heeft daar op 27 mei geen enkele besmetting meer waargenomen! Tot nu toe lijkt het virus Congo te sparen.

De regering van de DRC heeft bepaalde maatregelen genomen, zoals de sluiting van grenzen, luchthavens, scholen, restaurants, enz.

Wetende dat de scholen gesloten zijn, zijn het de SOS-moeders die met de steun van de schooldirecteur voor de scholing van de kinderen zorgen. Er worden bewustmakingssessies georganiseerd met de kinderen en de SOS-moeders om de overdracht van het virus en de te mijden gebarenbeter te begrijpen.

Maar over het algemeen is alles niet rooskleurig! De zwakke economie had dit niet nodig en deze crisis heeft belangrijke gevolgen voor onze doelgroep: kinderen en gezinnen in nood, op het niveau van de gezondheid, van het niet voldoen aan hun primaire behoeften, van hun veiligheid of van de sociale breuk.

In feite lopen onze kansarme kinderen die niet naar school gaan het risico aan hun lot overgelaten te worden, op straat, in de mensenhandel, in het misbruik en in andere meervoudige gevaren.

We hopen de school zo snel mogelijk te heropenen!

Aan de financiële kant:

Hier is de kredietsituatie van de rekening van de Kiwanis Kinshasa School op 27 mei 2020: 8.475 €.

Rekening houdend met een overdracht van 10.000€ naar SOS Kinderdorpen die reeds op 27/12/2019 plaatsvond, naderen we, met een totaal van 18.475€, onze jaarlijkse doelstelling van 25.000€ voor het schooljaar 2019-2020. De school in Kinshasa zal het nodig hebben, niettegenstaande de onvrijwillige sluiting op dit moment.Met name de aankondiging van de staat dat hij de salarissen van de leraren zou overnemen, is nog niet ten uitvoer gelegd.

Zoals gewoonlijk rekenen we op uw vrijgevigheid, we willen deze gelegenheid aangrijpen om de mensen en clubs die hebben gedoneerd te bedanken, en tot slot willen we onze bewondering uitspreken voor degenen die ons in de huidige moeilijke economische omstandigheden zullen helpen!

 

Josy Glatigny,
Kiwanis Belgium-Luxemburg Kinshasa School Comité,
Voorzitter.

Kinshasa School helpen

Kiwanis school Kinshasa: 
IBAN : BE17 7320 1623 4821 
BIC: CREGBEBB 
Fiscaal attest voor elke storting vanaf 40€

Grand Duché de Luxembourg :
Fondation  Kiwanis Luxembourg 
LU88 1111 1970 0090 0000 - CCPLLULL 
Communicatie: Kinshasa School
Fiscaal attest voor elke storting

Kinshasa School video

Kinshasa School video

meer info, kijk de video

Kiwanis

© 2020 Kiwanis Belgium-Luxembourg
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook