Belgium-Luxembourg

NL
Bandeau poupée
Kiwanis > Projecten > Kiwanispop > Kiwanis Symbiose

Kiwanis Symbiose

Een leerrijke dag vol van ontdekkingen! 

 

Deze donderdag, 21 januari hebben een veertigtal jonge kinderen en twaalf begeleiders hun school (l’école de la Providence) van Verviers verlaten voor een “kunstuitstap” naar galerij Belle-Ile in Luik.

Doel: de tentoonstelling K-Dolls in Town van Kiwanis bezoeken.

Ter plaatse konden de kinderen, dankzij deze tip top organisatie deelnemen aan 3 kinderateliers.
De eerste bestond erin deze ludieke tentoonstelling te bezoeken.
Gewapend met detailfotos van de poppen werden de kinderen op zoektocht gestuurd om de pop te vinden waarvan de foto genomen werd.

 
 

Tijdens het tweede kinderatelier konden de kinderen hun verbeelding loslaten op een aantal te versieren stoffen Kiwanispopjes. Enthousiasme troef ! 

Het derde atelier was een tekenatelier op een silhouet van de pop.

Prachtige meesterwerkjes waren hiervan het resultaat.

Dit bezoek is voor ons de start van een groot project. 

 

Bovenop een boekje dat onze uitstap zal verhalen, is een bezoek gepland aan het bedrijf Resitec Productions, dat instond voor de fabricage van de kleine polyester poppen. Nadien zullen we met de opgedane kennis, zelf popjes vervaardigen met plaaster en andere verzamelde materialen. Het resultaat zal u dan kunnen komen ontdekken tijdens onze eigen tentoonstelling in onze school.

De kinderen, de lesgevers en ikzelf houden eraan Kiwanis te danken voor deze mooie en leerrijke ontvangst.

Dominique Wagener, Sylvie Winants et Lola Massin lesgeefsters van het 2e en 3e kleuterklasje van l’école de la Providence à Verviers.

K-Dolls in Luik: de foto's

Kiwanis Belgium-Luxembourg

© 2019 Kiwanis Belgium-Luxembourg
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook