Belgium-Luxembourg

NL
Kiwanis
Kiwanis > Kiwanis > Woord Gouv.: Congres geannuleerd

Woord Gouv.: Congres geannuleerd

Beste leden van Kiwanis Belux

De gezondheid, de veiligheid en het welzijn van de leden van de Kiwanis Club en hun familie, vrienden en kennissen zijn voor ons van het grootste belang en hebben voorrang op alle andere overwegingen.

Daarom moeten wij tot onze spijt aankondigen dat wij het, in het licht van de aanhoudende COVID-19-coronaviruspandemie, verstandiger hebben geacht ons jaarlijkse congres, dat voor 26 september in Doornik is gepland, te annuleren.

Dit besluit werd genomen tijdens een uitzonderlijke vergadering van de Raad van Bestuur die vorige vrijdag 24 juli online werd gehouden.

Op basis van artikel VI (Congres - Algemene Vergadering) § 16 van onze statuten heeft de Raad van Bestuur besloten om een Raad van Afgevaardigden van rechtswege bijeen te roepen die bevoegd is om over te gaan tot de Algemene Vergadering van het District. Deze Raad zal op dezelfde datum als het congres in Doornik worden gehouden.

Marie-Jeanne Vandenberghe

Gouverneur Belux 2019-2020

Kiwanis

© 2021 Kiwanis Belgium-Luxembourg
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook