Belgium-Luxembourg

NL
Bandeau News
Kiwanis > Nieuws

Nieuws

Overstromingen: stand van zaken na twee weken


Beste Kiwanisvrienden,

Het is nu iets meer dan twee weken geleden dat ons district (in het bijzonder) hevig werd getroffen door overstromingen van ongekende omvang. Het is tijd om u enige concrete informatie te geven over de solidariteitsactie die door vele Kiwaniërs wordt gevoerd.

Zoals u in onze vorige berichten hebt kunnen lezen, bevonden enkele tientallen Kiwaniërs zich in de rampgebieden nabij de slachtoffers van de ramp, om hen diverse hulp aan te bieden : het opruimen van puin, het schoonmaken van huizen, het bereiden en uitdelen van maaltijden, het verdelen van voedsel, kledij, en hen verder te helpen met vele andere acties, sommige nuttiger dan andere.

Naast deze Kiwaniërs ter plaatse werd onmiddellijk een coördinatiecel van 8 personen opgericht om de hulp te organiseren die werd aangeboden door de vele clubs en leden die de slachtoffers wilden helpen. Deze cel heeft ook opmerkelijk werk verricht om onze hulp doeltreffend te maken door te bepalen wat ter plaatse nodig was, de helpers naar de juiste locaties te leiden en contact op te nemen met talrijke bedrijven om het nodige materiaal te verkrijgen.

Dankzij al deze acties konden de volgende materialen door de Kiwaniërs of dankzij hun initiatieven (tot nu toe) aan de slachtoffers van de ramp worden geleverd: 40 ton kledij, meer dan 2,5 ton voedsel, een tank van 20.000 liter drinkwater + 100 palletten flessenwater, 4 palletten koffie, 3 palletten melk, 4 palletten graan, meer dan 2 palletten schoonmaakmiddelen en -materialen, duizenden schoolbenodigdheden om de kinderen voor te bereiden op het nieuwe schooljaar, enz… .
Op het terrein hebben de Kiwaniërs geholpen om +/- 60 beschadigde huizen op te ruimen, dankzij een gemiddelde van 20 vrijwilligers die elke dag op het terrein actief waren, en dit op een tiental verschillende locaties (Verviers, Pepinster, Stembert, Luik, Angleur,...).

Wij hebben momenteel ook meer dan 35.000 € ingezameld dankzij uw giften op de twee rekeningen die in onze vorige berichten werden medegedeeld.

Dit resultaat kan als minimalistisch bestempeld worden, aangezien het geen rekening houdt met de waarschijnlijk talrijke steunmaatregelen die niet via ons platform verlopen zijn en die ons niet zijn gemeld.

Wij kunnen u alleen maar feliciteren en bedanken voor deze geweldige golf van solidariteit uit alle hoeken van ons district! Helaas, het is nog niet voorbij, en er is nog veel te doen!

Wat kunnen wij vandaag nog doen ?

Dringende behoeften: Aan de behoeften aan kledij, voedsel en water wordt nu voldaan (het Rode Kruis heeft de distributie van voedsel overgenomen).

  • Tientallen huizen moeten nog dringend worden schoongemaakt, dus we hebben mankracht nodig op de getroffen plaatsen;

  • Wij hebben ook schoonmaakmiddelen en -materiaal nodig: witte azijn, zuiveringszout, borstels, schrapers, doeken, emmers, enz…

  • (Kleine) eerste hulp benodigdheden: ether, ontsmettingsmiddelen, pleisters, mercurochroom, enz… .

Voorbereiding terug naar school: Wij willen de start van het nieuwe schooljaar zo normaal mogelijk maken voor de door de ramp getroffen kinderen, en daarom zijn wij op zoek naar alle gebruikelijke schoolbenodigdheden: etuis/rugzakken, potloden (gekleurde), balpennen, puntenslijpers, etuis, passers, enz...

Vandaag lanceren wij een specifiek "K4Kids: Terug naar school!"-project om zoveel mogelijk kinderen te helpen. Wij zullen u op de hoogte houden van deze actie in volgende berichten, maar ook via de website van het district en de Facebook-pagina.

Wij hebben reeds aanzienlijke hulp gekregen van een vijftiental bedrijven uit de sector schooluitrusting. Maar ook hier zijn de plaatselijke behoeften enorm en zij zullen u te zijner tijd worden medegedeeld.

Geld overmaken: de clubs kunnen nog steeds overschrijvingen doen op de volgende bankrekeningen:

  • Rekening van de Kiwanis Foundation Luxemburg: LU41 0027 1100 1845 3700
  • Rekening vh district België-Luxembourg: BE14 1030 7535 1183

Met de mededeling: K4KIDS – « naam vd club »

Deze fondsen worden en zullen ook in de toekomst worden gebruikt voor behoeften die niet door schenkingen worden gedekt: aankoop van materiaal, opslag, vervoer van materiaal, ...

Ter herinnering: wij vragen dat elk verzoek of voorstel voor hulp op ons platform kenbaar gemaakt wordt via het mailadres « info@k4kids.be » , zodat wij onze actie kunnen blijven coördineren. Als u meer informatie wilt over de situatie ter plaatse, bezoek dan de specifieke Facebookpagina https://www.facebook.com/KiwanisForKids


Deze solidariteit herinnert er ons aan waarom wij Kiwaniërs zijn!

Vriendschappelijke Kiwanisgroeten,

In naam van het Uitvoerend Bureau van het District,

Michel

Meer nieuws

16/04Overlijden van een vriend - Baudouin Schmidt
12/04Hulp voor Oekraïense vluchtelingen in concrete termen
15/12Ghislaine Van Middelen 100 jaar !
03/12Overlijden van een vriend - Jo Decaluwe
15/1025 jaar van de Kiwanis Doll
27/07Hulpverlening door KC Kelmis Göhltal
21/07Het begin van de nachtmerrie, wanneer de realiteit alles overtreft wat je kunt voorstellen
19/07Getuigenis van een kiwaniër zo dicht mogelijk bij de overstromingen
17/07OVERSTROMINGEN: Kiwanis komt in actie
>   >>

Nieuws aanbieden

Kiwanis Belgium-Luxembourg, verspreidt nieuws via:

  • Kiwanis.be
  • Kiwanis Newsletters

Nieuws aanbieden kan op 1 manier:

Kiwanis

© 2022 Kiwanis Belgium-Luxembourg
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook