Belgium-Luxembourg

NL
Bandeau guitare
Kiwanis > Printemps de la Guitare

Printemps de la Guitare

‘Printemps de la Guitare’ is een vereniging zonder winstoogmerk, opgericht op 23 april 1985 (de statuten zijn verschenen in het Staatsblad op 24 april 1986) en in 1999 door de algemene vergadering erkend als culturele actie van het district Belgium-Luxembourg.

Zich baserend op de eerste doelstelling van Kiwanis : «Het stellen van menselijke waarden boven de materiële», is het sociale doel van deze vzw: het talent van jonge klassieke gitaarspelers te valoriseren, ongeacht hun nationaliteit of sociale afkomst en de contacten tussen deze jongeren en de leerlingen van onze muziekscholen te promoten.

Om dit doel te bereiken werden door de vzw twee acties op touw gezet: het oprichten van een internationale wedstrijd en het organiseren van concerten.

Opgericht in 1988, onder hoge bescherming van Koningin Fabiola en de steun van talrijke clubs van het district, waaronder Walcourt-Philippeville en Charleroi-Promotion, hebben van 1988 tot 2011 honderden jonge gitaarspelers uit dertig verschillende landen aan de internationale wedstrijd «Printemps de la Guitare» deelgenomen. Gehuisvest in gastgezinnen konden deze jongeren hun talenten uitwisselen.
Twaalf edities van deze wedstrijd, op wereldvlak erkend als één van de meest prestigieuze in dit genre, zijn er tot nu toe doorgegaan. Talrijke laureaten hebben sindsdien carrière gemaakt op internationale scènes .

In 2012, besliste de vzw «Printemps de la Guitare» om te stoppen met de organisatie van de internationale wedstrijd omwille van budgettaire moeilijkheden ( quasi verdwijnen van de subsidies en privé sponsoring).

  Bekommerd om toch maar haar steun aan jonge gitaarspelers te kunnen verderzetten, zowel op internationaal als regionaal niveau en vertrouwend op het continueren van de steun door Kiwanis, heeft de vzw de optie genomen om ieder jaar concerten te organiseren, waar jonge talenten en laureaten van internationale wedstrijden mekaar ontmoeten.

«Printemps de la Guitare» Asbl
N° d’entreprise 431.196.375
Rue de Jumet 108 – 6041 Charleroi
Président-fondateur : André Tobie (K. Charleroi-Promotion) – 0494/ 57 54 00
www.printemps-guitare.be
info@printemps-guitare.be

Printemps de la Guitare 2015

Kiwanis Belgium-Luxembourg

© 2019 Kiwanis Belgium-Luxembourg
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook