Belgium-Luxembourg

NL
Kiwanis
Kiwanis > Sponsored Nations

Sponsored Nations

New District building in Kiwanis European Federation

The sponsoring Districts and sponsored nations

Om de doelstelling van Kiwanis: “Serving the Children of the World” maximaal te kunnen realiseren is het van belang dat Kiwanis in zoveel mogelijk landen in de wereld vertegenwoordigd is.

Telkens als een natie wordt aanvaard door de Kiwanis International Raad van Bestuur van Trustees, met als doel om in deze natie Kiwanis uit te bouwen met nieuwe clubs, zal, indien bijvoorbeeld deze natie gelegen is in Europa, de Raad van Bestuur van de Kiwanis International European Federation een bestaand Full District in Europa vragen om op te treden als sponsor voor deze nieuwe natie. De rechten en plichten tussen KIEF en het Sponsoring District wordt vastgelegd in een overeenkomst.

Het Sponsoring District heeft als opdracht het promoten:

 • van het oprichten van nieuwe clubs in de nieuwe natie, dit met de steun van de gecharterde club uit het Sponsoring District.
 • van het ondersteunen van service projecten in samenwerking met de gecharterde clubs uit het Sponsoring District.
 • van uitwisselingsprogramma’s tussen de clubs van de nieuwe natie en de gecharterde clubs uit het Sponsoring District.

Het Sponsoring District neemt tevens het volgende voor haar rekening:

 • de verantwoordelijkheid voor de opleiding van District Officieren en stelt hierbij opleidingsmateriaal en trainers ter beschikking.
 • zij vaardigt gekwalificeerde leden af om Raden van Bestuur en Congressen bij te wonen van de nieuwe Kiwanis natie. Deze afgevaardigden hebben een adviserende functie en rapporteren aan de Raad van Bestuur van het Sponsoring District.

Het Sponsoring District keurt ieder jaar een budget goed teneinde de verplichtingen t.o.v. gesponsorde natie na te komen. Kiwanis International European Federation kan, mits de nodige verantwoording van het Sponsoring District, geheel of gedeeltelijk tussenkomen in deze kosten.

De uiteindelijke doelstelling is dat deze nieuwe naties doorgroeien naar een Full-District.

Een district in wording omvat 4 fasen: 

 • Kiwanis Natie = < 250 leden – Ook wel Non-District Nations genoemd
 • 250 leden = District in Pre-Formation
 • 500 leden = District in Formation
 • 1000 leden = Full District 

Qua Kiwanisbezetting ziet Europa er als volgt uit:

 • 9 Full Districten waar 16 landen deel van uitmaken – Zie landen het blauw
 • 9 Non-District Nations (< 250 leden) met 1 of meer clubs – Zie landen in het geel
  • Turkije
  • Spanje
  • Portugal
  • Oekraïne
  • United Kingdom (Sponsored Nation door het District Belgium-Luxembourg
  • Estland
  • Albanië
  • Hongarije
  • Finland
 • 3 Districten in Pre-Formation waar 4 landen deel van uitmaken – Zie landen in het groen
  • Polen
  • Tjechië / Slovakije (Sponsored Nation door het District Belgium-Luxemburg)
  • Roemenië
 • Het District Belgium-Luxembourg is het Sponsoring District voor de natie United Kingdom (Non-District Nation) en Tjechië/Slovakije (District in Pre-Formation).

 

 

 

Sponsor Committees

Voorzitter:
Johan Henderix 

Lid voor UK:
Luc Badoux

Lid voor
Czech Republic-Slovakia
Miguel Stevens

 

Kiwanis Belgium-Luxembourg

© 2019 Kiwanis Belgium-Luxembourg
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook